Ratkaisut

Miten yrityksesi voi hyödyntää ratkaisujamme

Q Powerin ratkaisuilla teet päästöistä, jätteistä ja sivuvirroista arvokkaita synteettisiä polttoaineita. Perimmäisenä tavoitteena on korvata fossiiliset polttoaineet päästöttömillä vaihtoehdoilla.

Seuraavassa on kuvattuina arvolupauksemme neljälle asiakassegmentillemme:

 1. Valmistavan teollisuuden ja rakennusalan yritykset
 2. Uusiutuvan energian tuottajat
 3. Biokaasun tuottajat
 4. Raskaan liikenteen ja meriliikenteen toimijat

Valmistavalle teollisuudelle ja rakennusalan yrityksille

Arvolupauksemme:

 1. Jätteistä metaaniksi. Meidän ratkaisuillamme muutat hankalasti hyödynnettävät jätteet ja sivuvirrat arvokkaiksi polttoaineiksi.
 2. Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen. Meidän teknologiallamme tuotat päästöttömiä synteettisiä polttoaineita korvaamaan fossiilisten käyttöä.
 3. Power-to-X. Ratkaisujemme avulla varastoit tuotettua uusiutuvaa energiaa synteettisenä metaanina kaasuinfrastruktuuriin.
 4. Ei tarvetta infrainvestoinneille. Synteettinen metaani soveltuu käytettäväksi ja jaeltavaksi olemassa olevassa kaasuinfrastrukruutissa.

Ratkaisujemme avulla hyödynnät CO2 -päästöt sekä orgaaniset teolliset sivuvirrat biometaanin raaka-aineina. Voit korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä kestävämmällä vaihtoehdolla ja toisaalta varastoida energiaa Power-to-Gas ratkaisun myötä metaanina myöhemmin käytettäväksi. Metaanipohjaisessa ratkaisussa voidaan hyödyntää olemassaolevaa kaasuinfrastruktuuria energian pitkäaikaiseenkin varastointiin sekä jakeluun.

Uusiutuvan energian tuottajille

Arvolupauksemme:

 1. Power-to-X. Ratkaisujemme avulla varastoit tuotettua uusiutuvaa energiaa synteettisenä metaanina kaasuinfrastruktuuriin.
 2. Ei tarvetta infrainvestoinneille. Synteettinen metaani soveltuu käytettäväksi ja jaeltavaksi olemassa olevassa kaasuinfrastrukruutissa.

Tarjoamme edistyksellisen, joustavan ja ympäristöystävällisen Power-to-Gas-ratkaisun energianvarastointiin. Ratkaisumme synnyttää mahdollisuuden hyödyntää tuotantokapasiteettia vallitsevan markkinatilanteen mukaan sekä toimia reservimarkkinoilla. Metaani toimii kaasuvarastona, josta energiaa voidaan syöttää takaisin sähköverkkoon.

Biokaasun tuottajille

Arvolupauksemme:

 1. Biokaasun jalostaminen. Teknologiallamme muutat raakabiokaasun 100 % metaaniksi.

Biokaasun tuottajille Q Power tarjoaa mahdollisuuden lisätä merkittävästi tuotantokapasiteettia. Q Powerin teknologialla voidaan hyödyntää biokaasun sisältämä hiilidioksidi biometaanin tuotannossa. Tämä tarkoittaa, että päästöjen sijaan voidaankin tuottaa polttoainetta. Prosessissa voidaan hyödyntää jopa kaatopaikkakaasua.

Raskaan liikenteen ja meriliikenteen toimijoille

Arvolupauksemme:

 1. Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen. Meidän teknologiallamme tuotat päästöttömiä synteettisiä polttoaineita korvaamaan fossiilisten käyttöä.

Paranna liiketoimintasi kestävyyttä siirtymällä fossiilisista polttoaineista biometaaniin. Tuotamme metaania synteettisesti hiilidioksidista (CO2) ja vedystä (H2). Kun CO2 otetaan talteen ja H2 tuotetaan elektrolyysillä uusiutuvalla sähköllä, saat suurenkin kaluston kulkemaan täysin uusiutuvalla energialla.

Ladattavat teknologiaesitteet

Katso lisätietoja lataamalla sopiva teknologiaesite.

Lisätietoja

Haluaisitko kuulla ratkaisuistamme lisää? Otathan yhteyttä myyntijohtajaamme:

Myyntijohtaja Sami Lakio
etunimi.sukunimi (a) qpower.fi
+358 40 588 2728