Lösningar

Hur din verksamhet kan dra nytta av våra lösningar

Q Power erbjuder lösningar med vilka du kan förvandla utsläpp och avfall till värdefullt syntetiskt bränsle.

Våra kundlöften är listade nedan för följande kundgrupper:

 1. Industri och konstruktion
 2. Producenter av förnybar energi
 3. Biogasproducenter
 4. Tung och marintransport

För industri och konstruktion

Vårt kundlöfte:

 1. Avfall till metan. Vi omvandlar ditt problematiska avfall och sidoströmmar till kommersiellt värdefullt bränsle.
 2. Ersättning av fossila bränslen. Vår teknologi kan användas för att skapa utsläppsfritt syntetiskt bränsle, som ersätter fossila bränslen.
 3. Power-to-X. Vår teknologi ger dig möjligheten att lagra förnybar energi som syntetiskt metan i naturgasinfrastrukturen.
 4. Inga investeringar i infrastruktur krävs. Syntetisk metan kan användas och distribueras i den existerande infrastrukturen för naturgas.

Vår teknologi ger dig möjligheten att utnyttja CO2-utsläpp såväl som industriella sidoströmmar som råvaror för biometan. Du kan ersätta fossila bränslen med ett mer hållbart alternativ, samtidigt som du får en lösning för lagring av förnybar energi med en energi-till-gas -teknologi. Den metanbaserade lösningen är unik tack vare den stora befintliga lagringskapaciteten och bränslets långa lagringstid.

För producenter av förnybar energi

Vårt kundlöfte:

 1. Power-to-X. Vår teknologi ger dig möjligheten att lagra förnybar energi som syntetiskt metan i naturgasinfrastrukturen.
 2. Inga investeringar i infrastruktur krävs. Syntetisk metan kan användas och distribueras i den existerande infrastrukturen för naturgas.

Vi erbjuder en avancerad, flexibel och miljövänlig Power-to-Gas -energilagringslösning. Våra lösningar möjliggör flexibelt utnyttjande av produktionskapacitet enligt marknadsläget, samt verksamhet i reservmarknaden. Metan fungerar som gaslager, från vilket energi kan tillföras till elnätet.

För biogasproducenter

Vårt kundlöfte:

 1. Uppgradering av biogas. Vi kan omvandla din råa biogas till ~100 % metan.

Vi erbjuder en möjlighet till en betydande ökning i produktionskapacitet. I Q Power-modellen tillförs rå biogas som innehåller koldioxid i en metaniseringsprocess, där den omvandlas till användbar biometan. Detta betyder att istället för utsläpp får du helt enkelt mer biometan. Vår process fungerar till och med med deponigaser.

För tung och marintransport

Vårt kundlöfte:

 1. Ersättning av fossila bränslen. Vår teknologi kan användas för att skapa utsläppsfritt syntetiskt bränsle, som ersätter fossila bränslen.

Förbättra din verksamhets hållbarhet genom att byta ut fossila bränslen mot biometan. Vår metan är syntetiserat av CO2 och H2. Genom att tillvarata och återanvända CO2-utsläpp och samtidigt producera H2 i förnybar elektrolys, kan man driva även de tyngsta flottorna med 100 % förnybar energi.

Ladda ner teknologibroschyrer

För ytterligare information, vänligen ladda ner lämplig teknologibroschyr.

Mer detaljer

För ytterligare information, tag kontakt med

Försäljningschef Sami Lakio
fornamn.efternamn (a) qpower.fi
+358 40 588 2728