Lösningar

Q Power förser sina kunder med lösningar inom produktion av förnybart bränsle. Våra metaniserings- och förgasningslösningar möjliggör minskning i utsläpp och substitution av fossila bränslen med hållbara alternativ. 

Vi servar kunder i ett flerta lindustrier: industri- och byggbranschen, produktion av förnybar energi, biogasanläggningar och soptippar såväl som marin- och tung logistik, för att nämna några. Tveka inte på att ta kontakt, så kan vi diskutera hur vi kan hjälpa ert företag i kampen mot klimatförändringen!

Metaniseringslösningar

Vi hjälper kunder från alla industrier att förvandla CO2-utsläpp, kolhaltigt avfallsmaterial och väte till förnybara syntetiska bränslen. Våra innovativa och patenterade biokatalytiska metaniseringsreaktorer stoltserar med marknadsledande 83 % effektivitet, och överstiger kurstvåans lösningar med upp till 30 procentenheter.

Q Power methanation unit inside

Q Powers metaniseringsenhet på Qvidja R&D center. 

Q Power erbjder metaniserings-system som tjänst. Med andra ord, Q Power tar hand om designen, planeringen, implementeringen, driften och underhållet av metaniseringsanläggningen, och mot en serviceavgift får kunden tillgång till en bekymmerslös tillgång av förnybart bränsle.

Lösningar för förgasning och syngas fermentering

Q Power erbjuder förgasningslösningar i en mångfald användningsfall och sektorer. De flesta fasta kolhaltiga material kan förgasas för produktionen av syngas. Förgasning är ett utmärkt sätt att skapa värde från avfall och sidoströmmar, som annars skulle förbli underutnyttjade.

Syngasen som produceras är ett värdefullt bränsle som kan användas som substitut för fosila bränslen och minskar därmed utsläppen i energisystemet. Fastän syngas kan användas som bränsle i värme- och energiproduktion, kan Q Power hjälpa sina kunder skapa en ännu mer värdefull produkt genom att förädla syngas till förnybart metan.

Q Power erbjuder teknologierna och expertisen som krävs för att skapa det idealiska bränsleproduktionssystemet enligt kundens behov – oavsett om syngas eller förnybart metan som anses vara lämpligast.

Experttjänster

Q Power har ett väldigt kompetent team med årtiondens kombinerad erfarenhet av energisystem, mikrobiologiska processer, syntetisk bränsleproduktion och projektledning, för att nämna några. Vi är mer än villiga att hjälpa kunder i planerings- och designarbetet av energisystemen och anläggningsimplementeringarna som bäst passar deras behov.

Experttjänster som Q Power erbjuder inkluderar:

 • Power-to-X -konsultering
 • Tekno-ekonomiska genomförbarhetsutredningar
 • Projektplanering
 • Testning samt analytiska tjänster
 • Pilotprojektstjänster

Varför välja Q Power?

 • Överlägsen ekonomi. Våra metaniseringssystem har en marknadsledande effektivitetsgrad på 83 %, kombinerat med en minimal OPEX-kostnad tack vare den låga komplexitetsgraden i våra system. Vår förgasningsteknologi producerar en väldigt en och tjärfri syngas, som inte behöver ytterligare rening.
 • Hållbarhet. Våra teknologier gör det möjligt för våra kunder att skära ner på utsläpp. Våra teknologier kräver varken ädla metaller eller giftiga katalysatorer.
 • Skalbarhet. Våra metaniseringsreaktorer är modulära, vilket innebär att vår teknologi kan skalas från 50 kW ända upp till 20 MW+ kraftproduktion av metanisering. Vi kan erbjuda förgasningslösningar från 250 kW till 10 MW+.
 • Processernas robusthet. Vår mikrobiologiska metaniseringsprocess är väldigt tolerant för orenheter i inmatningsgaser, vilket innebär att vi kan fortsätta pålitlig drift i varierande processförhållanden.
 • Bekymmerslös drift. I vår system som tjänst -operativa modell, sköter Q Power om upprätthållning, underhåll och drift av de installerade anläggningarna. Kunder åtnjuter en bekymmerslös tillgång av bränsle.
Table of responsibilities between Q Power and customers

Bild: Q Power levererar syntetiska bränslelösningar på en system som tjänst-basis

Referenser

Q Power and ST1 pilot plant

Bioetanol CO2 sidoström metaniseringspilot, Vanda, Finland

Åt 2019 genomförde Q Power och det nordiska energibolaget ST1 ett lyckat pilotprojekt där man metaniserade CO2-sidoströmmen från en bioetanolsproduktionsprocess. Resultat: 

 • Metaniseringsprocessen är funktionsduglig och effektiv i en industriell miljö.
 • Högkoncentrerade CO2-sidoströmmar kan användas som sådana.
 • Resterande koncentrationer av etanol i gasströmmen utgör inga problem.
Q Power piloting unit and people

Pilotprojekt för gasmetanisering på soptipp, Salo, Finland

År 2020 genomförde Q Power, Sydvästra Finlands Avfallsservice och Lounavoima ett lyckat pilotprojekt där man metaniserade råa soptippsgaser från Korvenmäkis avfallscentral. Resultat:

 • Till och med lågkvalitativa soptippsgaser är lämpliga för metanisering i Q Power -processen
 • Metaniseringsprocessen är väldigt tålig mot intagsgasens orenheter
 • Orenheter (vätesulfider och siloxaner) kan metaboliseras mikrobiologiskt för att rena bio- och soptippsgas för slutanvändning
Qvidja farm Q Power R&D facilities and methanation unit

Qvidja R&D center, Pargas, Finland

Q Power och moderbolaget Qvidja Kraft har designat och implementerat en mångsidig F&U-miljö på Qvidjagården i Pargas, Finland. Anläggningen inkluderar en metaniseringsanläggning, en förgasningsanläggning, en biogasanläggning, gaslager, ett solkraftverk, en biogas-påfyllningsstation och en mikroanläggning för kraftvärme. Q Power kan utnyttja anläggningen i utvecklandet av olika originella kundlösningar.

Mer detaljer

För ytterligare information, tag kontakt med

Försäljningschef Sami Lakio
fornamn.efternamn (a) qpower.fi
+358 40 588 2728