Integritetspolicy

Q Power Oy, hädanefter “Q Power”, “vi”, “oss” och “vår”, eftersträvar att din personliga integritet är säkrad. Detta policydokument beskriver behandlingen av personuppgifter på Q Powers nätsida https://qpower.fi.

INFORMATION

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG?

Nyhetsbrev och formulär

Vi samlar information som du själv uppger genom att beställa nyhetsbrev, fylla i formulär eller information på vår nätsida.

Cookies

Vi använder cookies för att förbättra vår nätsida. Vi utnyttjar cookies för att bättre förstå hur vår nätsida används, för att förbättra dess attraktivitet, innehåll och funktionalitet. Till exempel hjälper cookies oss upptäcka vilka sidor våra användare besöker och vilket innehåll intresserar dem. För detta ändamål använder vi cookies från Google Analytics och Hubspot. Dessa tredjepartscookies registrerar, i synnerhet, hur många gånger en sida besöks, antalet besökta sidor, mängden tid spenderad på vår nätsida, ordningsföljden av besökta sidor, sökord som ledde dig till vår sida, landet, regionen och möjligtvis staden sidan besöks från, operativsystemet och webbläsaren som används, dina språkinställningar. Vi registrerar också pekarrörelse, musklick och -rull för att få reda på vilka områden av nätsidan är synnerligen intressanta för besökare. Din dators IP-adress, som sänds av tekniska skäl, är automatiskt anonymiserad för att skydda din identitet.

Inbäddat innehålla från andra nätsidor

Artiklar på den här nätsidan kan innehålla inbäddat innehåll (t.ex videos, bilder, artiklar, osv.). Inbäddat innehåll från andra nätsidor beter sig exakt såsom den skulle göra om användaren besökte nätsidorna i fråga.

Dessa nätsidor kan samla in din data, använda cookies, bädda in ytterligare tredjepartsspårning, och observera din interaktion med det inbäddade innehållet, även din interaktion med det inbäddade innehållet om du har ett konto och är inloggad på nätsidan i fråga.

HUR ANVÄNDER VI DIN INFORMATION?

Vi använder din information för att periodvis skicka nyhetsbrev som du beställt.

Vi svarar till dig gällande det ärende du kontaktat oss om.

Vi behandlar din CV och annan information du uppgett om du ansökt om en arbetsplats.

Vi varken säljer eller hyr ut din information till någon.

LÄMNAS DIN INFORMATION UT TILL TREDJE PARTER?

Vi delar endast din information med leverantörer för data-analys-, kundrelationshanterings- och marknadsföringsmjukvara, vilka är följande:

Google Analytics av Google, Inc. (“Google”)

Vi använder Google Analytics för att se antalet nätsidebesök, unika besökare, sidvisningar, total besökstid, antal ”bounce”, tid/besök och max. sidvisningar i enskilt besök. Informationen som genereras av cookien om din nätsideanvändning (inkluderande din IP-adress) skickas och lagras av Google till servrar i ett flertal länder runtom världen. Google följer EU-US Privacy Shield Framework vilket innebär att dataöverföring utanför EU är acceptabelt. Google använder den här informationen för att evaluera din användning av vår nätsida, sammanställa rapporter över nätsidans aktivitet för administratörer och erbjuda andra tjänster relaterade till nätsidans aktivitet samt internetanvändning. Google kan också överföra den här informationen till tredje parter där det krävs av lag, eller där dylika tredje parter behandlar informationen å Googles vägnar. Google associerar inte din IP-adress med annan data Google besitter. Se Googles integritetspolicy för vidare information.

HubSpot (HubSpot, Inc.)

Det här verktyget använder vi för att få insyn i innehållet på vår nätsida och för att förbättra engagemanget. HubSpots kärnprodukter har för tillfället sin hosting på dataservrar baserade i USA. HubSpot tar del av och har certifierad överensstämmelse med EU-U.S. Privacy Shield Framework. HubSpot är ansvarig för att behandla personlig data de överlämnas under Privacy Shield Framework och senare skickar till tredje parter som agerar som deras ombud. Se HubSpots integritetspolicy för att se deras lista på underleverantör och vidare information om dataintegritetsvanor.

De tjänsteleverantörer listade ovan behandlar endast data å våra vägnar, och innehar därmed rollen som databehandlare av din data.

TREDJE PARTENS NÄTSIDOR

SOCIALA MEDIEPLATTFORMAR OCH WIDGETS

Vi är representerade i sociala mediekanaler såsom Facebook, Twitter och LinkedIn. Vi kan inte kontrollera säkerheten och integriteten över information du skickar till oss via sociala medier. Dessa interaktioner administreras av integritetspolicyn för tjänsteleverantören i fråga.

LÄNKAR TILL TREDJE PARTS NÄTSIDOR

Vår nätsida innehåller länkar från tredje parts nätsidor. Om du besöker de nätsidorna och uppger information, administreras dessa interaktioner av integritetspolicyn av nätsidan i fråga. Vi rekommenderar starkt att du bekantar dig med integritetspolicyn för varje sida du besöker.

BARNS INTEGRITET

Våra tjänster riktas inte till någon under 15. Vi samlar inte medvetet in personuppgifter på någon under 15. Om du är förälder eller har föräldraansvaret och vet att ditt barn uppgett personlig information till oss, vänligen kontakta oss. Om vi blir medvetna om att vi samlat personuppgifter av barn utan godkännande eller samtycke av förälder, ser vi till att radera denna informationen från våra servrar.

DATASÄKERHET

Vi ger aldrig åtkomst till våra databaser åt tredje parter, bortsett från den utsträckning som krävs för funktionerna listade ovan.

DINA RÄTTIGHETER TILL DIN INFORMATION

Som ägare av dina personuppgifter har du följande rättigheter gällande vår informationsbehandling:

  1. Du har rätten att se den data vi samlat för dig, om någon.
  2. Du har rätten att motta data vi samlat för dig och skicka den till andra tjänsteleverantörer.
  3. Du har rätten att ändra/korrigera data vi har för dig.
  4. Du har rätten att frånsäga all framtida kontakt.
  5. Du har rätten att bli glömd, vilket innebär att du kan be oss radera all din data.
  6. Du har rätten att uttrycka möjlig oro du har över hur vi behandlar din data.
  7. Du har rätten att frånsäga dig från att vi behandlar din data.

Vänligen kontakta vårt Dataskyddsombud för att utöva dina rättigheter. Kontaktinformationen finns på sidan ”Kontakta Oss”.

ÄNDRINGAR TILL INTEGRITETSPOLICYN

Vi går igenom denna integritetspolicy regelbundet. Den senaste versionen av policyn kan alltid ses på vår nätsida.

KONTAKTA OSS

Tack för att du läste vår integritetspolicy.

Ärenden som gäller utövning av dina rättigheter, eller generellt denna integritetspolicy, riktas via email till contact@qpower.fi.

Vi använder din information för att kontakta dig, gällande det ärende du kontaktat oss om. Q Powers kontors adress är Råbacksvägen 16, 21630 Pargas, Finland. Vår kontaktadress är contact@qpower.fi.

Den här integritetspolicyn uppdaterades senast 28 maj 2020.