Om oss

Hur allt började

Vår historia med mikrober börjar där dessa producerat metan i miljontals år: i sumpmarkerna. År 2007 samlade professor Erkki Aura en kultur mikrober och började forska i möjligheter att använda dem i produktionen av biometan.

Över åren fick professor Auras forskning och undersökningsinsatser förstärkning av samarbetande forskare och Q Powers nuvarande administrativa medlemmar: Anni Alitalo och Marko Niskanen. En annan milstolpe i innovationsprocessen nåddes år 2016, då våra huvudsakliga ägare Ilkka Herlin och Saara Kankaanrinta förvärvade den utvecklade teknologin.

Resan har varit lång och den har krävt en stark vision, massor av kunskap och know-how, många försök och misslyckanden, en nypa bra tur och en massiv mängd tålamod. Den mest centrala delen i vår historia har varit personerna som är passionerade att arbeta på en konkret teknologi för att bekämpa klimatförändringen.

Q:t står för Qvidja, eftersom vår produktionsanläggning och vårt laboratorium i dagsläget finns på Qvidjas forskningsfarm i Pargas, Finland.

Q Powers grundare

Våra grundare och huvudsakliga ägare Saara Kankaanrinta och Ilkka Herlin är veteraner i kampen mot klimatförändringen. De är hängivna att arbeta för Östersjöns välmående, biodiversitet och klimatet, och har innan Q Power grundat stiftelsen Baltic Sea Action Group, Soilfood Oy och Qvidja Kraft Oy. De har också utvecklat Qvidja Gård till självförsörjande när det gäller näringsämnen och energi, samtidigt som de vårdat åkerjorden för att maximera avskiljningen av koldioxid och biodiversitet.

Q Power idag

Q Power är ett innovativt företag som utvecklar konkreta lösningar för kampen mot klimatförändringen. Q Power äger ett flertal patent för teknologier relaterade till effektiv produktion av syntetiska bränslen, som används som ersättning för fossila bränslen. Företagets rötter och värden är djupt rotade i Qvidjas jordmån, och påminner oss om att fokusera på naturens välmående, konkreta lösningar och skapandet av värde för kunder.

Vårt mål är att bli en betydande producent av förnybara energilösningar.

Mission

Klimatförändringens effekt på naturens diversitet är enormt skadlig. Vårt uppdrag är att göra allt vi kan för att kämpa emot klimatförändringen och på det sättet förhindra förstörelsen av naturen, och samtidigt bevara naturens aktivitet och diversitet. Energisektorn spelar en stor roll i det här arbetet.

Vision

Vår vision är att möjliggöra ett energisystem som är både effektivt och utnyttjar hållbara resurser. Vi vill lösa problemet med lagring av förnybar energi och hjälpa företag ersätta fossila bränslen och sänka deras CO2-utsläpp.

För oss är CO2 en råvara, och vi håller den i ett slutet kretslopp i vår produktion. Vi vill inte se att sidoströmmar och avfall går underutnyttjade, utan vi strävar till att skapa ett fyndigt system som inte är beroende av fossil energi, och är baserat på bevaring.