Om oss

Q Power idag

Q Power är ett innovativt företag som utvecklar konkreta lösningar för kampen mot klimatförändringen. Q Power äger ett flertal patent för teknologier relaterade till effektiv produktion av syntetiska bränslen, som används som ersättning för fossila bränslen. Företagets rötter och värden är djupt rotade i Qvidjas jordmån, och påminner oss om att fokusera på naturens välmående, konkreta lösningar och skapandet av värde för kunder.

Vårt mål är att bli en betydande producent av förnybara energilösningar.

Mission

Vår mission är att erbjuda konkreta lösningar för kampen mot klimatförändringen.

För oss är CO2 ett råmaterial, som bör hållas inom sluten krets i energiproduktion. Vi strävar efter att skapa ett system som baserar sig på konservering, och är inte beroende av fossila bränslen.

Vision

Vår vision är att möjliggöra ett effektivt och hållbart energisystem.

Vi strävar efter ett kolneutralt samhälle. Vi vill lösa problemet med lagring av förnybar energi och hjälpa företag ersätta fossila bränslen och sänka deras CO2-utsläpp.

Hur allt började

Vår historia börjar där mikrober har producerat metan i miljontals år: i sumpmarkerna. År 2007 samlade professor Erkki Aura en kultur mikrober och började forska i möjligheter att använda dem i produktionen av biometan.

Över åren fick professor Auras forskning och undersökningsinsatser förstärkning av samarbetande forskare och Q Powers nuvarande administrativa medlemmar: Anni Alitalo och Marko Niskanen. En annan milstolpe i innovationsprocessen nåddes år 2016, då våra huvudsakliga ägare Ilkka Herlin och Saara Kankaanrinta förvärvade den utvecklade teknologin.

Resan har varit lång och den har krävt en stark vision, massor av kunskap och know-how, många försök och misslyckanden, en nypa bra tur och en massiv mängd tålamod. Den mest centrala delen i vår historia har varit personerna som är passionerade att arbeta på en konkret teknologi för att bekämpa klimatförändringen.

Q:t står för Qvidja, eftersom vår produktionsanläggning och vårt laboratorium i dagsläget finns på Qvidjas forskningsfarm i Pargas, Finland.

2007
Metaniseringsresan börjar
Erkki Aura samlar de första metanogeniska mikrobkulturerna.
2007
laboratory instruments
2010
F&U-arbetet tar fart
Anni Alitalo och Marko Niskanen ansluter sig till teamet. Första metaniseringstesten på laboratorieskala.
2010
2015
Första generationens reaktordesign färdigställd
En enkel första generaions metaniseringsreaktor tas lyckat i bruk för vidareutveckling.
2015
ST1 pilot site
2019
Q Power grundas
Q Power grundas för att kommersialisera innovationer. Det första industriella pilotprojektet genomförs lyckat på ST1:s bioetanolanläggning i Vanda, Finland.
2019

Q Powers grundare

Våra grundare och huvudsakliga ägare Saara Kankaanrinta och Ilkka Herlin är veteraner i kampen mot klimatförändringen. De arbetar hängivet för Östersjöns välmående, biodiversitet och klimatet. Före Q Power har de grundat Baltic Sea Action Group-stiftelsen, Soilfood Ltd. och Qvidja Kraft Ltd. Kankaanrinta och Herlin utvecklar Qvidjagården för att bli självförsörjande av näringsämnen och energi, samtidigt som man vårdar åkermarken för att maximera kolfånget och biodiversiteten.