Teknologi

Under 10 år av forskning och undersökning har Q Power utvecklat ett urval biobaserade teknologier för lagring av förnybar energi och ersättning av fossila bränslen. Våra spetsteknologier möjliggör skapandet av olika kemiska konversionsströmmar för att skapa syntetiska bränslen.

Vår patenterade biometaniseringsprocess omvandlar koldioxid (CO2) och väte (H2) till metan (CH4) med en oöverträffad effektivitet på 83 %. Råmaterialen i processen är CO2 och H2, vilket innebär att råmateriallagret är praktiskt taget oändligt.

Vår förgasnings- och syngas uppgraderingsteknologier ger våra kunder möjligheten att finna kommersiell användning för typiskt svåranvända organiska material och sidoströmmar.

Biometanisering

Vi utnyttjar mikrober isolerade från sumpmarker i produktionen av biometan från väte och koldioxid i våra unika bioreaktorer. Biometanet kan sedan användas som transportbränsle som sådant, eller raffineras vidare till förnybar energi.

Förgasning och syngas uppgradering

Våra förgasningsprocesser skapar syntesgas (syngas, gengas) från vilket material som helst innehållande kol. Syngas kan användas som sådant eller alternativt uppgraderas till biometan i vår syngas uppgraderingsprocess.