Tiedote: Kaatopaikkakaasusta jalostettiin onnistuneesti liikennepolttoainetta Salon Korvenmäen jätekeskuksessa

Lounais-Suomen Jätehuollon (LSJH) ja energiateknologiayhtiö Q Powerin kokeilu hyödyntämiskelvottoman kaatopaikkakaasun muuntamisesta puhtaaksi biometaaniksi Salon Korvenmäen jätekeskuksessa on onnistunut odotuksia paremmin. Kokeilu osoitti, että Q Powerin teknologialla kaatopaikkakaasu on mahdollista muuntaa liikennepolttoaineeksi. LSJH:n ja Saloon ekovoimalaitosta rakennuttavan Lounavoiman hallitukset ovat sitoutuneet jatkamaan investointihankkeen valmistelua yhdessä Q Powerin kanssa. Tähtäimessä on, että ekovoimalaitoksen tuottama hiilidioksidi saadaan muunnettua liikennepolttoaineeksi.

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) ja energiateknologiayhtiö Q Power ovat kokeilleet kevään ja kesän 2020 aikana hyödyntämiskelvottoman kaatopaikkakaasun muuntamista puhtaaksi biometaaniksi Q Powerin kehittämässä biologisessa reaktorissa Salon Korvenmäen jätekeskuksessa. Kokeilu on onnistunut odotettuakin paremmin: mikrobiologinen reaktori on metaanin tuottamisen lisäksi puhdistanut kaatopaikkakaasusta rikkivetyjä ja muita epäpuhtauksia, jotka tähän asti ovat haitanneet kaatopaikkakaasun hyödyntämistä biokaasuvoimalassa.

– LSJH:n ja Q Powerin pilotissa kaatopaikkakaasun sisältämä hiilidioksidi hyödynnettiin kokonaisuudessaan metanointireaktiossa – ilmastopäästöjen sijasta tuotettiin siis lisää hyödyntämiskelpoista polttoainetta, Q Powerin toimitusjohtaja Eero Paunonen kertoo.

Kansainvälisesti merkittävä kokeilu

Hanke osoittaa, että Q Powerin teknologia pystyy muuttamaan käyttökelvottoman kaasun liikennekäyttöön soveltuvaksi metaaniksi. Onnistunut kokeilu on läpimurto yhdyskuntajätehuollon ilmastovaikutusten vähentämisen kannalta. Kehitetyllä prosessilla kaatopaikkakaasusta tulee ilmastopäästön sijasta raaka-aine nettopäästöttömälle polttoaineelle. Huonolaatuisestakin kaatopaikkakaasusta voidaan näin tuottaa hyvälaatuista biometaania liikennepolttoaineeksi tai teollisuuden käyttöön.

– Suomessa jätehuollon ilmastovaikutukset ovat viime vuosina olleet laskussa, koska biohajoavaa yhdyskuntajätettä ei enää sijoiteta kaatopaikoille. Kansainvälisesti kaatopaikkakaasun hyödyntämisen potentiaali olisi mittava, ja Salon onnistuneessa pilotissa piilee Suomelle huomattava vientipotentiaali, LSJH:n toimitusjohtaja Jukka Heikkilä pohtii kokeilun laajempia vaikutuksia.

Onnistunut pilotti onkin merkittävä suomalainen avaus ilmastonmuutoksen vastaisessa työssä.

– EU:n heinäkuussa julkaistun vetystrategian mukaisesti vedyn jalostusketju on keskeisessä roolissa eurooppalaisten ja globaalien päästövähennysten kannalta. Korvenmäessä onnistunut metanointi on olennainen osa strategian mukaisesti rakennettavaa vetytaloutta, Paunonen toteaa.

Yhteistyö päästöjen vähentämiseksi jatkuu

Positiivisten tulosten myötä Korvenmäen jätekeskuksen kehittyminen kansainväliseksi kestävän jätteenkäsittelyn esimerkiksi jatkuu.

– LSJH:n ja Lounavoiman hallitukset ovat sitoutuneet jatkamaan hankevalmistelua yhdessä Q Powerin kanssa. Valmistelut ovat edenneet vaiheeseen, jossa haetaan sopivaa konsortiota rakentamaan ja operoimaan biometaanin valmistus- ja jakeluprosessia. Hankkeeseen etsitään aktiivisesti rahoituskanavia EU:sta ja Suomesta, Heikkilä kertoo.

Ensi vuonna valmistuvan Lounavoiman ekovoimalaitoksen yhteyteen suunnitellaan hiilidioksidin talteenottoa ja metanointia edelleen liikennekäyttöön soveltuvaksi polttoaineeksi. Lisäksi LSJH:lla ja Q Powerilla on tarkoituksena aloittaa yhdyskuntajätteiden kaasutukseen liittyvä kokeilu, jossa testataan, miten kaasutus toimii hankalasti hyödynnettäviin jätemateriaaleihin.

– Olemme jo aloittaneet sopivan hiilidioksidin talteenottomenetelmän etsimisen, jotta ekovoimalaitoksen prosessista syntyvä hiilidioksidi saadaan kierrätettyä uuteen käyttöön eli biometaanin valmistukseen. Tämän lisäksi hiilidioksidin talteenottoprosessissa syntyvä hukkalämpö voidaan mahdollisesti hyödyntää kaukolämpönä, Lounavoiman toimitusjohtaja Petri Onikki kertoo.

LSJH ja Q Power järjestivät aiheesta mediatilaisuuden Salon Korvenmäen jätekeskuksessa tiistaina 25.8.2020.

 

Lisätiedot:

Jukka Heikkilä
toimitusjohtaja
Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH)
puh. 020 728 2101
jukka.heikkila@lsjh.fi
www.lsjh.fi

 

Eero Paunonen
toimitusjohtaja
Q Power
puh. 044 425 2260
eero@qpower.fi
www.qpower.fi

 

Petri Onikki
toimitusjohtaja
Lounavoima
puh. 050 530 0404
petri.onikki@lounavoima.fi
www.lounavoima.fi

 

Lounais-Suomen Jätehuolto (LSJH) on 17 kunnan omistama yhtiö. Huolehdimme kuntien puolesta asukkaiden jätehuollon järjestämisestä ja jäteneuvonnasta. Tarjoamme palveluita myös kuntien kiinteistöille. Toimialueella asuu noin 420 000 asukasta, vapaa-ajan asuntoja alueella on noin 36 000. Yhtiön tavoitteena on pienempi kuorma huomiselle!

Lounavoima on paikallinen jätteestä energiaa tuottava yhtiö. Yhtiö rakennuttaa Salon Korvenmäkeen ekovoimalaitoksen, jossa tuotetaan kierrätyskelvottomasta polttokelpoisesta jätteestä lähienergiaa. Yhtiön omistavat Lounais-Suomen Jätehuolto Oy ja Salon Kaukolämpö Oy.

 

Q Power on ilmastomuutoksen torjuntaan keskittyvä yritys, jolla on ainutlaatuinen patentoitu kaasutus- ja biometanointiratkaisu, joka mahdollistaa hiiltä päästämättömän tavan käsitellä vaikeita hiilipohjaisia sivuvirtoja ja jätteitä energiaksi. Teknologia mahdollistaa myös uusiutuvan energian varastoinnin ja auttaa siirtymään kohti uusiutuvia polttoaineita. Yrityksen pääomistajat ovat Ilkka Herlin ja Saara Kankaanrinta.

Kategoriat: