Teknologia

Q Power on yli 10 vuoden tuotekehitystyössä kehittänyt patentoituja biopohjaisia teknologioita uusiutuvan energian varastointiin ja fossiilisten polttoaineiden korvaamiseen. Uraa uurtavilla teknologioillamme voidaan tuottaa synteettisiä polttoaineita erilaisia kemiallisia konversioreittejä pitkin.

Patentoitu biometanointiprosessimme muuntaa hiilidioksidia (CO2) ja vetyä (H2) metaaniksi (CH4) poikkeuseksellisella 83 % hyötysuhteella. Prosessiimme tarvittavien raaka-aineiden (CO2 ja H2) saatavuus on käytännössä rajaton.

Q Powerin kaasutusratkaisulla voidaan jalostaa polttoainekäyttöön sellaisiakin vaikeasti hyödynnettäviä orgaanisia jakeita ja sivuvirtoja, jotka yleensä jäisivät käyttämättä. Synteesikaasun jalostusreaktiossamme hiilimoniksidipitoisesta kaasusta tuotetaan synteettistä metaania.

Biometanointi

Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen biometaanilla Metaani on hiilivedyistä yksinkertaisin ja vetypitoisin, ja se maakaasun pääraaka-aine. Metaani on erittäin käyttökelpoinen ja puhdas polttoaine, ja se soveltuu suoraan käytettäväksi olemassa olevassa kaasuinfrastruktuurissa.

Happikaasutus ja synteesikaasun jalostus

Termisessä kaasutuksessa hiilipitoisesta materiaalista tuotetaan kaasuseosta, jota kutsutaan synteesikaasuksi (myös tuotekaasu tai puukaasu). Synteesikaasu voidaan hyödyntää sellaisenaan polttoaineena, tai sitä voidaan jalostaa edelleen biometaaniksi.