Päästötön energiajärjestelmä rakentuu yhteistyössä asiakkaiden ja kumppaneiden kanssa

Vetytalouden ja ilmastonmuutoksen vastaisissa toimissa on siirrytty suunnitelmista toteutuksiin. Suomessa ja Euroopassa käynnistyy useita investointeja tänä vuonna, kun uusiutuvien polttoaineiden tarve kasvavaa vauhdilla. Tämä näkyy myös kasvavana kysyntänä power-to-x teknologioiden osalta. Synteettisillä polttoaineilla tulee olemaan merkittävä rooli hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä energiantuotannossa, mutta myös teollisuuden ja liikennesektorin päästöjen vähentämisessä. Tämä on erinomainen uutinen meille, sillä Q Powerin tavoitteena on olla tulevaisuudessa merkittävä globaali teknologiatoimittaja power-to-x-sektorilla.

Q Powerin tulevaisuuden näkymissä on liiketoiminnan kasvattaminen ja kansainvälistyminen. E-polttoaineiden tuotantoteknologioille on kysyntää sekä Suomessa että globaaleilla markkinoilla. Uusiutuva metaani sujuvoittaa fossiilisista polttoaineista luopumista, sillä se vastaa ominaisuuksiltaan maakaasua, joten sen käytössä on mahdollista hyödyntää olemassa olevaa infrastruktuuria. E-polttoaineet, kuten synteettinen metaani toimivat myös erinomaisesti energiavarastona silloin, kun tarvitaan joustoa uusiutuvan energian tuotannon ja kulutuksen tasaamiseen. ”Meidän päätuotteemme on tällä hetkellä huipputehokas uusiutuvan metaanin tuotantolaitos ja siihen liittyvät erilaiset power-to-x integraatiot eli toimitamme asiakkaillemme kokonaisratkaisuja. Toimintamme perustuu sekä omaan osaamiseemme ja teknologiaamme että hyvään ja saumattomaan yhteistyöhön kumppaneiden ja toimintaverkostojemme kesken.” Kommentoi Q Powerin toimitusjohtaja Eero Paunonen yhtiön tulevaisuuden näkymiä.

Tulevaisuuteen katsovan kasvuliiketoiminnan ytimessä on oikeat kumppanivalinnat, jotka sekä osaamisellaan että asenteellaan tukevat toimitusvarmuutta ja toiminnan laajentumista. ”On sanomattakin selvää, että kasvua ja kansainvälistymistä tehdään yhteistyössä. Hyvä kumppaniverkosto tukee tavoitteitamme ja kasvaa ja skaalautuu toiminnan laajentuessa. Energiamurroksen myötä energiantuotannon arvoketjujen työllisyysvaikutukset tulevat olemaan erittäin merkittävät” Eero kommentoi kumppanivalintojen osalta Q Powerin toimintatapaa ja jatkaa ”Valitsemme kumppanimme erityisellä huolella tarkastellen osaamista, tehokkuutta, vastuullisuutta. Tavoitteenamme on myös tulevaisuudessa löytää kumppaneita, joiden kanssa voimme toteuttaa edelläkävijänä uusiutuvan energian tuotantoratkaisuja suuressakin mittakaavassa.”

Q Power on solminut toimitussopimuksia koskien Harjavaltaan rakentuvaa Suomen ensimmäistä teollisen mittakaavan synteettisen polttoaineen tuotantolaitosta

P2X Solutionsin Harjavaltaan toteuttamat vihreän vedyn ja synteettisen metaanin tuotantolaitokset ovat edelläkävijöitä suomalaisessa vetytaloudessa ja synteettisten polttoaineiden tuotannossa, sillä molemmat ovat mittakaavassaan Suomen ensimmäisiä. Osa kestävästi tuotetusta vedystä jalostetaan yhdessä hiilidioksidin kanssa synteettiseksi metaaniksi Q Powerin toimittamassa metanointilaitoksessa.

Harjavaltaan rakentuvan synteettisen metaanin tuotantolaitoksen toimitus ja käyttöönotto tapahtuvat aikataulun mukaan vuonna 2024 saman aikaisesti vedyn tuotantolaitoksen kanssa.

Q Power on solminut merkittäviä sopimuksia koskien reaktorimoduulien, automaatiokeskusten sekä keskuksiin liittyvien järjestelmälaitteiden toimittamisesta. Tämän ensimmäisen tuotantolaitoksen osalta solmituista yhteistyösopimuksista kerrotaan tarkemmin ensi viikolla.

Kategoriat: