Eero Paunonen, toimitusjohtajan katsaus: Synteettiset polttoaineet energiamuutoksen eturintamassa

Me Q Powerilaiset teemme konkreettisia tekoja ilmaston muutoksen torjumiseksi. Olemme perehtyneet synteettiseen metaaniin, sen tuotantoon ja hyödyntämiseen yli viidentoista vuoden ajan. Tässä katsauksessa käsittelen synteettisten polttoaineiden, erityisesti eMetaanin, etuja ja merkityksellisyyttä energiasektorilla.

EEeo Paunonen, CEO, Q Power

 

Energiasektorin huoltovarmuus ja ilmastohyödyt

Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen uusiutuvalla, synteettisellä metaanilla tuo merkittäviä etuja ympäristölle ja energiavarmuudelle. Periaate uusiutuvan metaanin tuotantoon on yksinkertainen, tarvitaan kahta raaka-ainetta: uusiutuvalla energialla tuotettua vihreää vetyä ja hiilidioksidia, joka on otettu talteen sen sijaan, että se päästettäisiin ilmakehään. Meidän kannattaa hyödyntää hiilidioksidi paikallisesti energian tuotannossa, sillä uudelleenkäytöllä voimme merkittävästi vähentää hiilidioksidipäästöjä, parantaa ilmanlaatuamme ja saavuttaa päästövähennystavoitteemme. Päästöjen sijaan saamme arvokasta polttoainetta, jolla korvataan fossiilisia polttoaineita.   

Ympäristönäkökohtien lisäksi uusiutuvan polttoaineen tuotanto on merkityksellistä myös energian saannin ja huoltovarmuuden kannalta. Tuottamalla paikallisista raaka-aineista uusiutuvaa eMetaania, rakennamme pohjan energiaomavaraisuudelle ja edistämme hintavakautta samalla, kun  vähennämme riippuvuutta tuontipolttoaineista.   

Tällä hetkellä Eurooppa on riippuvainen tuontienergiasta. Fossiilisesta maakaasusta 90 % tuodaan Euroopan ulkopuolelta ja vain 10 % tuotetaan paikallisesti (1). Tuontiriippuvuus tekee energiasektorista alttiin saatavuus- ja hintahäiriöille. Investoimalla paikalliseen tuotantoon eli uusiutuvaan energiaan ja synteettisiin polttoaineisiin vähennämme riippuvuuttamme öljyn ja kaasun tuonnista. Samalla korvaamme fossiilisia polttoaineita uusiutuvilla, sillä tuontipolttoaineet ovat useimmiten fossiilisia.

Production-demand GAP in Europe

Yksi synteettisen metaanin tärkeimmistä eduista on, että se on niin sanottu drop-in-polttoaine, mikä tarkoittaa, että se on yhteensopiva olemassa olevan infrastruktuurin kanssa. Synteettinen metaani voidaan integroida saumattomasti nykyisiin kuljetus- ja jakelujärjestelmiin, esimerkiksi meriliikenteessä LNG voidaan korvata nesteytetyllä synteettisellä metaanilla. Myös tieliikenteessä eMetaani on potentiaalinen, kustannustehokas vaihtoehto. Tämä yhteensopivuus varmistaa sujuvan siirtymisen kohti kestäviä energiaratkaisuja ilman merkittäviä lisäkustannuksia loppukäyttäjille. Me Q Powerilla emme usko yhden ratkaisun tulevaisuuteen, mutta näemme, että synteettisen metaanin hyödyntäminen tasoittaa tietä myös vetytalouden kasvulle.

Talouskasvua ja työpaikkoja

Ympäristöasiat eivät ole ainoita syitä, miksi kannattaa kiinnostua uusiutuvan energia ja synteettisten polttoaineiden tuotannosta. Investoinnit johtavat myös yleiseen hyvinvointiin talouskasvun ja työpaikkojen syntymisen myötä. Vetytalouden ja power-to-X-sektorin syntyminen ja synteettisten polttoaineiden tuotanto edellyttävät investointeja, jotka edistävät paikallista taloutta ja luovat merkittäviä työllistymismahdollisuuksia koko toimitusketjun varrelle. Kokonaisen uuden teollisuuden alan syntyminen edellyttää tutkimusta, kehitystä, valmistusta, logistiikkaa, laitostoimituksia ja kunnossapitoa, kaikki tämä edistää pitkän aikavälin taloudellista hyvinvointia.

Kuten alussa totesin, olemme Q Powerilla omistautuneita toteuttamaan konkreettisia ratkaisuja ilmaston muutoksen torjumiseksi ja konkretiaa meillä on tarjolla. Meillä on valmius toimittaa synteettisen metaanin tuotantoteknologiaa teollisessa mittakaavassa. . Yhteistyössä asiakkaidemme ja kumppaneidemme kanssa voimme edistää positiivista muutosta, edistää kestävämpää tulevaisuutta. Haluamme esimerkillämme innostaa muita näkemään synteettisten polttoaineiden mahdollisuudet osana globaalia energiamuutosta.

Eero Paunonen, toimitusjohtaja

Eero Paunonen on Q Powerin toimitusjohtaja, jolla on yli kahden vuosikymmenen kokemus energia- ja metsäteollisuuden palveluista. Turvallisuus ja laatu ovat Eeron toimintatavalle ensiarvoisen tärkeitä, ja nämä arvot ovat myös Q Powerin toiminnan ytimessä.

Lähteet:
1. https://energy.ec.europa.eu/topics/oil-gas-and-coal/liquefied-natural-gas_en

 

Kategoriat: