Arvioimme laitoksesi Power-to-X-potentiaalin. Ota yhteyttä!

Ota yhteyttä, jos edustamasi yhtiön Power to X-potentiaali ei ole selvillä. Me kartoitamme potentiaalin puolestanne.

Aina ei ole selvää, mitä vaihtoehtoja tai minkälaista potentiaalia yrityksellä on hiilijalanjäljen pienentämiseen. Power-to-X ja synteettiset polttoaineet ovat yksi vaihtoehto, mutta mihin kaikkiin toimintaympäristöihin ne soveltuvat?

Asiantuntijapalvelumme auttavat arvioimaan Power-to-X-tuotannon mahdollisuuksia ja valitsemaan parhaan etenemistavan. Teknis-taloudellisen arviointimme jälkeen asiakkaalla on vahvat edellytykset päätöksentekoon.

Esiselvitysten sisältö määritellään aina yhteistyössä asiakkaan kanssa. Tyypillisesti sovitut toimenpiteet ovat seuraavanlaisia:

  • Kartoitetaan asiakkaan toimintaympäristö ja kuvataan siihen soveltuvat Power-to-X teknologiat
  • Etsitään saatavilla olevat raaka-ainevirrat, kuten CO2, vety, tuotekaasut tai kaasutukseen soveltuvat materiaalit
  • Kartoitetaan uusiutuvan energiantuotannon ja -varastoinnin vaihtoehdot sekä kausivaihtelun vaikutus
  • Arvioidaan tuotteen loppukäytön vaihtoehdot, tehdään herkkyystarkasteluja ja sivuvirtojen hyödyntämisen analyysejä
  • Arvioidaan projektin tekninen ja taloudellinen toteutettavuus
  • Luonnostellaan potentiaalisen laitosprojektin osapuolten roolit ja vastuut 

 

Tavoitteena on luoda kattava kuva eri vaihtoehdoista päästöjen vähentämiseksi ja esittää kannattavimmat reitit etenemiselle. Esiselvityksen jälkeen voidaan edetä pilotointiin tai esisuunnitteluun. Tuotettavaa materiaalia voidaan myös hyödyntää tukihakemusten taustamateriaalina.

Ota yhteyttä myyntijohtajaamme Sami Lakioon, niin sovitaan etenemisestä tarkemmin!

Sami Lakio
sami.lakio@qpower.fi
+358 40 588 2728

Kategoriat: