Yhteistyökumppanit äänessä: Wärtsilän ja Soletair Powerin kanssa sisäilmasta polttoainetta

Power-to-X-ratkaisuja sovellettaessa on ymmärrettävä hyvin asiakkaan arvoketjua. Käytettävät teknologiat itsessään soveltuvat moniin erilaisiin toimintaympäristöihin, mutta aidon asiakasarvon luomiseksi teknis-taloudellinen toimintamalli ja toteutustapa pitää hioa kirkkaiksi. Ensiluokkaiset kumppanit ovat Q Powerin kaltaiselle teknologiastartupille kriittisen tärkeitä asiakasarvoa rakennettaessa.

Q Power on jo yli vuoden ajan tehnyt tiivistä yhteistyötä energia-alan eturivin yhtiö Wärtsilän sekä teknologiastartup Soletair Powerin kanssa. Tässä haastattelussa päästämme kumppanimme ääneen: miltä markkina näyttää, ja millaista yhteistyö Q Powerin kanssa on ollut? Haastateltavina ovat Wärtsilän energialiiketoiminnan myynnistä ja markkinoinnista vastaava johtaja Matti Rautkivi sekä Soletair Powerin toimitusjohtaja Petri Laakso.

Q Power: Wärtsilä on panostanut voimakkaasti erilaisiin Power-to-X-ratkaisuihin. Mikä on näkemyksesi siitä, millainen rooli sähköpolttoaineilla on tulevaisuuden vähähiilisessä energiajärjestelmässä?

Matti Rautkivi: Hyvin merkittävä rooli. Itse asiassa laajentaisin vielä ajattelua sähköpolttoaineista, sillä myös teollisuuden raaka-aineiden hankinnassa P2X-teknologioilla tulee olemaan merkittävä rooli. Olemme Wärtsilässä mallintaneet energiasysteemejä laajasti globaalilla tasolla, ja voidaan sanoa, että lähes jokaisessa systeemissä sähköpolttoaineet ovat osa tulevaisuuden energiaratkaisua.

QP: Millaisen roolin Wärtsilä haluaa rakentaa itselleen kasvavassa ja kehittyvässä Power-to-X-kentässä?

MR: Olemme katsoneet P2X kenttää laajasti ja avoimesti, sekä tehneet yhteistyötä alan pioneerien, kuten Q Powerin kanssa. Meillä on kiinnostusta laajasti Power-to-X-teknologioihin, koska myös asiakaskenttämme ulottuu energiantuotantoon ja merenkulkuun. Wärtsilä on vahva teknologiayhtiö, jolla on myös globaali huoltoverkosto, joten mahdollisuuksia löytyy paljon.

QP: Millainen merkitys Wärtsilälle on yhteistyöllä Q Powerin ja Soletairin kaltaisten innovatiivisten teknologiastartupien kanssa?

MR: Erittäin merkittävä. Nopeus ja halu tehdä yhteistyötä on kaltaisissanne yrityksissä aivan omalla tasollaan. Uskon, että kaikki osapuolet ovat hyötyneet yhteistyöstä laajasti, ja tästä on hyvä pohja lähteä laajentamaan toimintaa kasvaville P2X-markkinoille. Wärtsilässä haluamme olla mahdollistamassa uusien innovaatioiden kehitystä ja kaupallistamista, ja tähän tarjoamme rahoituksen lisäksi omia globaaleja verkostojamme ja asiantuntemusta.

Soletair Power on kehittänyt teknologian hiilidioksidin talteenottoon. Ratkaisu soveltuu erityisen hyvin pieneen mittakaavaan, ja Soletair onkin rakentamassa vahvaa arvolupausta toimistokiinteistöjen sisäilman laadun parantamiseen liittyen. Sisäilman hiilidioksidipitoisuuden optimoinnin on tutkimuksissa todettu lisäävän työntekijöiden työtehoa ja hyvinvointia.

Q Power: Kiinnostus hiilidioksidin talteenottoteknologioita kohtaan on viime kuukausien aikana jatkanut voimakasta kasvuaan. Millainen näkemys Soletairissa on tällä hetkellä markkinan kehittymisen vauhdista ja aikataulusta?

Petri Laakso: Soletairille tulee jatkuvasti enemmän ja enemmän kyselyitä teknologiaa ja ratkaisuja kohtaan. Tänä vuonna pääsemme todennäköisesti toimittamaan 3-5 laitetta. Korona on hidastanut markkinoille tuloamme, koska ihmiset ovat lähinnä etätöissä. Uskomme kysynnän lisääntyvän voimakkaasti, kunhan saamme ensimmäisen pilotin tehtyä ja ihmiset palaavat konttoreille.

QP: Soletairin arvolupaukseen liittyy yhtäältä hiilidioksidin talteenotto ja toisaalta sisäilman laatu. Ovatko Soletairin asiakkaiden kannalta molemmat näistä yhtä olennaisia, vai korostuuko markkinoille mentäessä toinen tekijöistä?

PL: Alennettu CO2-taso on se, mistä asiakasarvo Soletair Powerilla syntyy. Hiilidioksidin talteenotto tulee jatkossa olemaan iso juttu, koska juuri sen avulla voidaan kiinteistöistä tehdä hiilinieluja. Tyypillinen toimistokiinteistö voi synnyttää esimerkiksi 20 kg CO2-päästöjä vuodessa per neliömetri. Kun yhteen IV-koneeseen liitetty kone ottaa talteen 50 kg hiilidioksidia kahdeksassa tunnissa, saadaan rakennuksesta hiilinielu. Näin voidaan oikeasti kiinteistöt saada hiilineutraaleiksi, tai jopa hiilinieluiksi.

QP: Millainen kokemus yhteisen projektin toteuttaminen Q Powerin kanssa on ollut Soletairin kannalta?

PL: Q Powerin kanssa meillä on ollut hyvä ja tiivis yhteistyö. Monta asiaa on päästy yhdessä ratkaisemaan, kun on sovitettu Q Powerin ja Soletairin laitteita yhteen. Odotamme innolla tulevia yhteisiä projekteja, joissa voimme hyödyntää yhteisen projektin tuloksia.

Kategoriat: