Synteettinen metaani – uusiutuva polttoaine, joka vauhdittaa energiamurrosta

Green Background

Tämän kuun alussa minulle tuli täyteen yhdeksän kuukautta Q Powerin tiimissä. Vaikka olen aiemminkin työskennellyt energia-alalla, en ollut juurikaan ollut tekemisissä power-to-x teknologioiden, vetytalouden tai synteettisten polttoaineiden kanssa, joten oppimista on riittänyt. Alkeet on nyt suoritettu, mutta onnekseni tämä markkina kehittyy ja opittavaa riittää myös jatkossa. Haluan tässä blogissa avata, miksi olen niin innoissani synteettisistä polttoaineista, erityisesti synteettisestä metaanista ja sen merkityksestä energiamurroksessa ja miten tämä polttoaine voi auttaa meitä taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.

Kahden lapsen äitinä tunnen tarvetta tehdä tehdä asioita kestävämmän maapallomme ja tulevien sukupolvien puolesta. Siksi ongelmien sijaan haluan puhua ratkaisuista ja toivosta. Olen ylpeä siitä, mitä Q Powerilla on kehitetty, sillä teknologiamme avulla on mahdollista tuottaa synteettistä metaania tehokkaasti ja näin siirtyä fossiilisesta maakaasusta uusiutuvien polttoaineiden käyttöön.

Vanhassa vara parempi – Metaanin muutos ongelmasta ratkaisuksi

Metaani, joka yleensä mielletään vain haitalliseksi kasvihuonekaasuksi, tarjoaakin ratkaisun ilmastonmuutoksen hillitsemiseen. Erona fossiiliseen maakaasuun on synteettisellä metaanilla sen tuotantotapa. Kierrättämällä esimerkiksi teollisuudesta talteen otettua hiilidioksidia uusiutuvaksi metaaniksi voimme vähentää kasvihuonekaasupäästöjä; näin hiilidioksidi tulee käytettyä vähintään kahdesti ja samalla fossiilista polttoainetta ei enää tarvita. Hyödyntämällä vihreää vetyä ja hiilidioksidia raaka-aineina, voimme siirtyä fossiilisesta maakaasusta uusiutuvaan synteettiseen metaaniin.

Paljon puhutaan tulevaisuuden polttoaineista, mutta tämä on mahdollista jo nyt. Pääosin metaanista koostuva maakaasu on täyttänyt energiatarpeitamme jo vuosia, joten uusiutuvaa metaania voidaan hyödyntää heti. Tarvittavat jakelukanavat, verkostot ja loppukäyttäjät ovat jo olemassa. Tarvitsemme uusiutuvia vaihtoehtoja, sillä kuten hyvin tiedämme, emme voi jatkaa ikuisesti fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Eikö nyt ole parempi ajankohta aloittaa kuin myöhemmin? Synteettisellä metaanilla voidaan korvata fossiilinen maakaasu kaikkialla, missä sitä käytetään. Erityisen hyödyllinen se on kohteissa, joissa vaihtoehtoehtojen löytäminen on haastavampaa tai kehitystyö vie paljon aikaa, kuten merenkulussa ja kaasunkäyttävässä teollisuudessa. Koska uusiutuvaa metaania voidaan valmistaa jo nyt, ja se on valmistettu kierrätetystä hiilidioksidista, synteettinen metaani on erinomainen ratkaisu edellä mainittujen alojen hiilijalanjäljen pienentämiseen.

Me Q Powerilla uskomme, että ongelmiin on löydettävissä ratkaisuja, ja näitä konkreettisia ratkaisuja me tarvitsemme ilmastonmuutoksen torjumiseksi. Erityisesti niitä tarvitaan aloille, joiden suora sähköistys on haasteellista. Metaanilla on huomattava energiatiheys , se on helppo varastoida ja siirtää. Ja mikä parasta, käyttäjät ja jakeluinfrakin on olemassa.

Synteettisen metaanin edut:

  • Paikallinen energiaomavaraisuus: Paikallista energiaa paikallisista raaka-aineista. Näin vähennetään tuontiriippuvuutta.
  • Ilmastonmuutoksen torjunta: Synteettinen metaani vähentää päästöjä ja auttaa taistelussa ilmastonmuutosta vastaan.
  • Nopea ja helppo siirtyminen pois fossiilisista: Olemassa olevan infrastruktuurin hyödyntäminen varmistaa nopean siirtymisen synteettiseen metaaniin.
  • Logistiikka ja kuljettaminen: Synteettistä metaania voidaan kuljettaa monissa eri muodoissa pitkiä matkoja ilman suuria energiahäviöitä.

Q Powerin käytännöllinen lähestymistapa ilmastonmuutoksen torjuntaan

Meille Q Powerilaisille vastuullisuus on kaiken toimintamme ytimessä. Olemme kehittäneet edistyksellisiä teknologioita ja innovatiivisia lähestymistapoja metaanin tuottamiseksi minimoiden samalla tuotannon ympäristövaikutukset. Uraauurtava mikrobiologinen keksintömme hyödyntää Suomen suoalueiden mikrobeita, jotka muuntavat vihreän vedyn ja hiilidioksidin uusiutuvaksi synteettiseksi metaaniksi. Meillä on valmis ratkaisu, joka on toimitusvalmis ja soveltuu erilaisille toimialoille.

Teknologiakin on jo saatavilla: Tätä blogia kirjoittaessani valmistamme ahkerasti bioreaktoreita Suomen ensimmäiseen suuren mittakaavan metanointilaitokseen vetytalouden todelliselle edelläkävijälle P2X Solutionsille heidän Harjavallan vihreän vedyn tuotantolaitoksensa yhteyteen. Yhdessä otamme konkreettisia edistysaskeleita kohti vihreämpää tulevaisuutta!

Jos korvaamme edes osan käytössä olevista energialähteistä uusiutuvalla metaanilla voimme saada aikaan merkittäviä ilmastosäästöjä. Olemme Q Powerilla kertoneet, että tavoitteemme on toimittaa vuosikymmenen loppuun mennessä 500MW uusiutuvan metaanin tuotantokapasiteettia vuosittain. Vertailun vuoksi: tällä teholla tuotetun metaanin määrä vastaa 400 miljoonaa litraa dieseliä. Vähentyneinä ilmastopäästöinä se tarkoittaa jopa 1-2 miljoonaa tonnia vähemmän hiilidioksidipäästöjä ilmakehään.

Minun mielestäni synteettisellä metaanilla on merkittävä rooli uudenlaisen energiajärjestelmän rakentamisessa. Se ei suinkaan ole ainoa ratkaisu, mutta se tarjoaa jo nyt toteuttamisvalmiin ratkaisun perinteisen maakaasun korvaamiseen, ilmastonmuutoksen torjuntaan ja kestävän energiasiirtymän turvaamiseen. Ei siis odotella, tartutaan toimeen ja tehdään U-käännös ilmastonmuutoksessa Uusi energiatulevaisuus on ulottuvillamme, ja yhdessä voimme tehdä siitä totta!

Paula Korkeamäki

Tämän blogin on kirjoittanut Paula Korkeamäki, Q Powerin viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja.

Paula on sitoutunut ajamaan positiivista muutosta ja luomaan kestävää tulevaisuutta. Hän on sanansaattaja Q Powerin innovatiivisille ratkaisuille ja niiden tuomalle toivolle ilmastonmuutoksen torjunnassa. Paula uskoo, että aina löytyy ratkaisuja ja oikea aika tarttua toimeen on nyt eikä myöhemmin.

Kategoriat: