Meriliikenteen hiilidioksidipäästöjen vähentäminen – DNV:n ennuste vuodelle 2050

Viimeviikolla DNV julkaisi raporttinsa Maritime Forecast to 2050. Raportissa käsitellään tulevaisuuden näkymiä merenkulkualan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Kuten useimmilla aloilla, myös laivaliikenteessä on tärkeää käsitellä energia-asioita laajasti eikä keskittyä ainoastaan energian käyttöön vaan myös siihen, miten energia on tuotettu. DNV:n raportti tarjoaa tähän näkökulmaa regulaation ja päästölaskelmien toteuttamisen näkökulmasta, raportti tarkastelee myös alan kehityssuuntia.

Raportin mukaan nestemäistä maakaasua (LNG) käyttävät alukset ovat tilauskannan kärjessä. Yhteensä 1 376:sta tilatusta aluksesta 829:n käyttövoimana on LNG, seuraavaksi eniten on akku/hybridi käyttöisiä (295). Bruttovetoisuuden perusteella LNG edustaa 40,3 prosenttia tilatuista aluksista. Perinteisille polttoaineille on olemassa useita vaihtoehtoja, kuten esimerkiksi LNG tai eLNG, ammoniakki, vety ja metanoli. Raportti kuitenkin osoittaa myös, että vaihtoehtoisten polttoaineiden saatavuudessa on haasteita varsinkin lähitulevaisuudessa. Yksi syy tähän on se, että myös muilla teollisuudenaloilla on kysyntää tietyille polttoaineille ja synteettisten polttoaineiden tuotantomäärät ovat vasta kasvamassa. Tulevaisuudessa näemme, että synteettisten polttoaineiden tuotanto lisääntyy merkittävästi.

Alternative fuel uptake in the world fleet by gross tonnage

Kuvio: DNV Energy Transition Outlook 2023, Maritime Forecast To 2050

Kuten aiemmin mainitsin, päästöjen näkökulmasta on tärkeää tarkastella energian tuotantoa ja käyttöä kokonaisuutena. Muuten saatetaan päätyä tilanteeseen, jossa loppukäytön päästölaskelmat näyttävät hyvältä, mutta tuotantopäässä päästöt kasvavat. Tähän myös DNV:n raportissa on kiinnitetty huomiota. Raportissa tuodaan esille niin kutsutun well-to-wake laskennan hyödyt, kun kasvihuonekaasupäästöjä lasketaan. Laskennassa mallinnetaan päästöt polttoaineen koko elinkaaren ajalta tuotannosta polttoon. Tätä pidetään kattavampana lähestymistapana ilmastotavoitteiden saavuttamiseen, koska sillä varmistetaan, ettei päästöt kerry johonkin toiseen kohtaan ketjua.

Pikakaista hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen

Koska tavoitteena on vähentää kokonaispäästöjä ja saavuttaa ilmastotavoitteet nopeasti, on tärkeää varmistaa, että synteettisten polttoaineiden tuotanto ja kestävien polttoaineiden kysyntä ovat tasapainossa. Tämä tarkoittaa, että lähitulevaisuudessa meidän kannattaa investoida rinnakkain sekä uusiutuvan sähkön että synteettisten polttoaineiden tuotantoon, näin varmistamme, että polttoaineista on tarjontaa. Me Q Powerilla näemme, että uusiutuva eMetaaani on nopeasti käyttöönotettava ratkaisu. Synteettinen metaani on kemiallisesti identtinen maakaasun kanssa. Se tuotetaan yhdistämällä talteen otettua ja kierrätettyä hiilidioksidia ja vihreää vetyä mikrobiologisella prosessilla. eMetaani voidaan nesteyttää LSG:ksi (Liquefied synthetic gas) ja siten sillä voidaan korvata liikenteessä fossiilinen LNG. Uskomme, että synteettinen eMetaani on ratkaisevan tärkeä fossiilisten polttoaineiden korvaamisessa ja ilmastonmuutoksen torjunnassa. Parasta eMetaanissa on, että meillä on jo saatavilla tuotantoteknologiaa ja jakelukanavat ja käyttäjätkin ovat olemassa. DNV:n raportti osoittaa selkeästi tietyt haasteet, joita liittyy osaan vaihtoehtoisista polttoaineista. Me Q Powerilla uskomme, että tarvitsemme rinnakkain useita erilaisia ratkaisuja ja tulevaisuudessa useampia on varmasti tarjolla, mutta meillä on kuitenkin mahdollisuus toimia jo tänään. Voimme korvata fossiilisesta maakaasusta tuotetun LNG:n synteettisellä, uusiutuvalla eMetaanista tuotetulla LSG:llä.

Yhteenvetona totean, että DNV:n raportti Maritime Forecast to 2050 kannattaa lukea, sillä se antaa näkemyksiä suunnitelmista merenkulkualan hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Raportissa korostetaan säädösten merkitystä, vaihtoehtoisia polttoaineita ja elinkaariajatteluun perustuvien laskelmien käyttöä kasvihuonekaasupäästölaskelmissa. On selvää, että meillä on pitkä matka tehtävänä hiilidioksidipäästöjen vähentämisessä, ja siksi on tärkeintä on aloittaa jo tänään.

Raportin voit ladata DNV:n sivuilta täältä >> 

Paula Korkeamäki Director of Communications and Public Relations in Q Power

Artikkelin on kirjoittanut Paula Korkeamäki

Paula on Q Powerin viestintä- ja PR-johtaja ja hänen tehtävänsä on tehdä Q Powerin konkreettiset ratkaisut tunnetuksi Paulan tausta on markkinoinnissa ja asiakaslähtöisen liiketoiminnan kehittämisessä, hänelle asiakasarvon tuottaminen on sydämen asia. Paulan motto ”viestintä on tekoja” heijastelee Q Powerin ajatusmaailmaa konkreettisia ratkaisujen tuottamisesta ilmastonmuutoksen torjuntaan.

Kategoriat: