Wärtsilä ja Q Power solmivat strategisen yhteistyösopimuksen uusiutuvien polttoaineiden kehittämiseksi

Tiiviin yhteistyön tavoitteena on avata markkinoita, kehittää biometanointiteknologiaa ja kartoittaa liiketoimintamahdollisuuksia synteettisille polttoaineille maailmanlaajuisesti. Yhteistyön ensimmäisenä tavoitteena on esitellä demonstrointilaitos Expo 2020 Dubai -maailmannäyttelyn Suomen paviljongissa lokakuun 2020 ja huhtikuun 2021 välisenä aikana. Näyttelyyn odotetaan noin 25 miljoonaa kävijää, mikä tuo uudelle konseptille ja synteettisten polttaineiden mahdollisuuksille huomattavaa näkyvyyttä. 

Wärtsilän konsernijohtaja Jaakko Eskola ja Q Powerin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin allekirjoittivat 24. syyskuuta yhteistyösopimuksen, jonka tavoitteena on nopeuttaa uusiutuvien polttoaineiden kehittämistä ja kaupallistamista.

Q Powerin patentoima biometanointiteknologia auttaa siirtymistä uusiutuvien polttoaineiden käyttöön. Polttoaine tuotetaan ottamalla hiilidioksidia ilmasta tai teollisuusprosesseista ja yhdistämällä sitä vedyn kanssa. Biologinen metanointi on Power-to-X – teknologiaa synteettisen metaanin tuottamiseksi. Synteettisen metaanin ja muiden synteettisten polttoaineiden käyttö on olennaisessa roolissa siirryttäessä kohti energia-, kuljetus- ja teollisuussektorien hiilineutraaliutta ja sataprosenttisesti uusiutuvan energian käyttöä.

“Tämä yhteistyö on malliesimerkki Wärtsilän kunnianhimoisesta visiosta, jonka mukaisesti tulevaisuuden energiantuotanto perustuu sataprosenttisesti uusiutuvaan energiaan. Wärtsilän päämääränä on kehittää kestävää yhteiskuntaa älykkäällä teknologialla, ja tämä yhteistyö osoittaa, millaisilla toimilla haluamme pyrkiä tätä päämäärää kohti. Olemme erittäin iloisia saadessamme yhdessä Q Powerin kanssa kehittää teknologiaa ja konsepteja, jotka auttavat maailmaa ottamaan konkreettisia askeleita kohti sataprosenttisesti uusiutuvan energian käyttöä”, sanoo Wärtsilän konsernijohtaja Jaakko Eskola.

Yhteistyö Q Powerin kanssa on jatkoa Wärtsilän toimintatavalle työskennellä start up -yritysten ja muiden energia-alan toimijoiden kanssa sellaisten teknologioiden ja liiketoimintamahdollisuuksien kehittämiseksi ja skaalaamiseksi, jotka tukevat siirtymistä kohti sataprosenttisesti uusiutuvan energian käyttöä.

”Olemme innoissamme siitä, että saamme aloittaa yhteistyön Wärtsilän kaltaisen maailmanlaajuisen energia-alan toimijan kanssa ja viedä eteenpäin ainutlaatuista biometanointiteknologiaamme. Katsomme, että tämä kumppanuus antaa huomattavaa lisäarvoa molemmille osapuolille ja koko yhteiskunnalle. Tavoitteenamme on edesauttaa siirtymistä kohti hiilineutraaliutta, ja teknologiamme ovat jo tällä hetkellä käytettävissä. Tämän yhteistyön avulla pystymme skaalaamaan teknologiamme globaalille tasolle”, sanoo Q Powerin hallituksen puheenjohtaja Ilkka Herlin..

Q Power on innovatiivinen suomalainen start up – yritys, joka kehittää uusiutuvia energiaratkaisuja. Q Powerin patentoitu biometanointiteknologia tuottaa biometaania vedystä ja hiilidioksidista. Yritys tarjoaa konkreettisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjuntaan. Päästöt ja jätteet ovat raaka-aineita, joita voi hyödyntää huomattavassa määrin biometaanin tuotannossa kestävän kehityksen mukaisesti. Yrityksen ovat perustaneet Ilkka Herlin ja Saara Kankaanrinta.

Lisätietoja:

Matti Rautkivi
Strategiasta ja liiketoiminnan kehityksestä vastaava johtaja
Wärtsilä Energy Business
Puh: 040 480 37 43
matti.rautkivi@wartsila.com

Mirja-Maija Santala
Markkinointi- ja viestintäpäällikkö
Wärtsilä Energy Business
Puh: 0400 793 827
mirja-maija.santala@wartsila.com

Kategoriat: