Eero Paunonen nimitetty European Clean Hydrogen Alliancen pyöreän pöydän jäseneksi

CEO Eero Paunonen

European Clean Hydrogen Alliancen (ECHA) tavoitteena on tunnistaa investointihankkeet, joiden toteutumisen myötä eurooppalainen vetytalous saavuttaa sille vetystrategiassa asetetut tavoitteet. ECHA on keskeinen osa Euroopan Unionin kesällä 2020 hyväksytyn vetystrategian toimeenpanoa. Eurooppalaisten teollisuusyritysten korkeimmasta johdosta koottujen pyöreiden pöytien tarkoituksena on lisäksi tunnistaa vetytalouden keskeisiä esteitä ja pullonkauloja, jotta niitä voitaisiin pikaisesti purkaa.

Q Powerin toimitusjohtaja Eero Paunonen on nimitetty ECHA:n teollista vedynkäyttöä koskevan pyöreän pöydän jäseneksi.

Pyöreitä pöytiä on nimitetty yhteensä kuusi, ja jokainen niistä käsittelee työssään jotakin vetytalouden osa-aluetta. Teollista vedynkäyttöä tutkivan ryhmän tarkastelun piiriin kuuluvat sähköpolttoaineet, teräs-, lannoite-, sementti- ja kemianteollisuus sekä jalostamot ja teollisuuden prosessilämpö. Ryhmän työtä fasilitoi Euroopan kemianteollisuuden yhtiöiden kattojärjestö Cefic.

Q Power toimittaa asiakkailleen ratkaisuja synteettisen metaanin valmistukseen. Synteettinen metaani lukeutuu sähköpolttoaineisiin, ja sen keskeinen raaka-aine on vähäpäästöisellä sähköllä tuotettu vety. Synteettisillä polttoaineilla voidaan korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä monilla yhteiskunnan osa-alueilla, kuten liikenteessä ja teollisuudessa. Näin ollen Q Powerin teknologia nivoutuu tiiviisti osaksi globaalisti rakentuvaa vetytaloutta.

”Olemme innokkaasti mukana viitoittamassa eurooppalaisen vetytalouden tietä. Käymme jatkuvasti dialogia monilla toimialoilla vaikuttavien asiakkaidemme kanssa, minkä myötä meillä on poikkeuksellisen hyvä näkymä vetytalouden käytännön rakentumiseen eri sektoreilla ja maissa. Olen varma, että voimme omalla panoksellamme auttaa yhteiskunnan kokonaisetua palvelevan hankeputken syntymistä ECHA:n pyöreässä pöydässä”, Paunonen linjaa Q Powerin näkökulmaa aiheeseen.

Kategoriat: