Onnistunut Power-to-Methane-demonstraatio osoituksena Q Powerin teknologian skaalautuvuudesta

Pääministeri Sanna Marin tutustumassa Q Powerin, Wärtsilän ja Soletair Powerin toteuttamaan laittteistoon. © Copyright Wärtsilä.

Q Power ja Wärtsilä allekirjoittivat syyskuussa 2019 strategisen yhteistyösopimuksen uusiutuvien polttoaineiden kehittämiseksi. Kahden tulevaisuuteen katsovan yrityksen yhteistyö on konkretisoitunut ensimmäistä kertaa Power-to-X demonstraatioprojektissa. 

Wärtsilä ja Q Power ovat yhdessä toisen suomalaisen startup-yrityksen, Soletair Powerin, kanssa toteuttaneet demonstraatiolaitoksen, joka tuottaa synteettistä metaania elektrolyysillä tuotetusta vedystä ja ilmasta kaapatusta hiilidioksidista. Q Power on toimittanut laitteistokokonaisuuteen etävalvotun biometanointiyksikön, kun taas Soletair Power, on toteuttanut hiilidioksidin talteenottoteknologian. 

Biometanointilaitos on konseptiltaan Q Powerin teknologisen erityisosaamisen ytimessä – prosessin keskiössä on tietysti koeteltu ja patentoitu biologinen reaktoriteknologiamme. Laitoksen mittakaava sen sijaan on huomattavasti pienempi kuin Q Powerin biometanointilaitokset yleensä. 

Etävalvotun laitoksen toteuttaminen pienessä mittakaavassa, turvallisesti ja häiriöttömänä vaatii erityisen tarkkaa huomiota muun muassa laitoksen kokonaisautomaatioon. Biologisen prosessin vakaa operointi pienessä mittakaavassa on myös oma kiinnostava kysymyksensä, sillä ulkoisten muuttujien vaikutus prosessin toimintaan korostuu prosessin mittakaavan pienentyessä.

Olemme yhdistelleet projektissa kattavaa biologisen prosessinhallinnan osaamista vahvaan prosessitekniseen ja automaatio-osaamiseen. Huolelliset valinnat mittaus- ja toimilaitteiden osalta yhdistettynä tarkoin mietittyyn automaation kokonaistoimintaan takaavat turvallisen ja vakaan lopputuloksen. 

Olemme demonstraatioprojektin yhteydessä onnistuneet toteuttamaan pieneen mittakaavaan täysin automaattisen ja kaasuturvallisuusstandardit täyttävän biometanointilaitoksen, jonka perushuoltotoimenpiteet ovat kenen tahansa normaalin laitteistoperehdytyksen saaneen teknisen huoltohenkilön toteutettavissa. Tästä olemme hyvällä mielellä Q Powerin porukalla ylpeitä.

Marko Niskanen

CTO

+358 50 357 5363
etu.suku@qpower.fi

Kategoriat: