Suomi tarvitsee kestäviä ratkaisuja talouden koronashokkiin ja ilmastonmuutokseen

Suosta eristetyt mikrobit tuottavat bioreaktorissa synteettistä metaania, jolla voidaan korvata fossiilisia polttoaineita ja hidastaa ilmastonmuutos

Suomen talous on koronaviruksen aiheuttaman kysyntä- ja tarjontashokin myötä vaikeassa tilanteessa. Talouden äkillisestä pysähtymisestä aiheutuu pahimmassa tapauksessa Suomessa, kuten monessa muussakin maassa, työttömyyttä ja kurjuutta. Q Power haluaa osaltaan olla sekä estämässä tällaista talouden takapakkia että taistelemassa ilmastonmuutosta vastaan.

Sitra julkaisi eilen koronakriisistä selviytymistä koskevan työpaperinsa Kestäviä toipumistoimia koronashokkiin. Sitra esittää, että koronakriisistä kärsivää taloutta voidaan elvyttää tavalla, joka auttaa ilmastonmuutoksen ja ympäristökriisin ratkaisemisessa.

Q Power jakaa Sitran näkemyksen: ”Nyt olisi keskeistä, että julkiset elvytystoimet kohdennettaisiin tavalla, joka nopeuttaa ilmastokriisin ehkäisyä. Päästövähennyksiä pitää edistää voimakkaasti ja teknologianeutraalisti. Yritykset löytävät kyllä tehokkaimmat keinot päästötavoitteiden saavuttamiseen, kunhan julkinen valta varmistaa, että liiketoiminnan olosuhteet ovat ympäristön kannalta kestävät”, toimitusjohtaja Eero Paunonen pohtii vaikeaa tilannetta.

”Q Powerin ratkaisujen kannalta hiilidioksidipäästöt ovat raaka-aine, jota jalostamalla voidaan korvata fossiilisten polttoaineiden käyttöä. Q Powerin teknologioilla tuotetaan synteettistä metaania, joka soveltuu sellaisenaan nykyisessä kaasuinfrastruktuurissa käytettäväksi. Metaani soveltuu hyvin myös uusiutuvan energian kausivarastointiin”, teknologiajohtaja Marko Niskanen kuvaa.

Ilmastonmuutos ei jää odottamaan edessä olevan taloustaantuman taittumista. ”Päästöjen vähentämiseksi tarvitaan konkreettisia toimia heti. Me haastamme sekä julkisen vallan että kaikki yritykset osaltaan pohtimaan, miten talouskriisin taittaminen ja ilmastotavoitteiden ripeä edistäminen sovitetaan yhteen”, Paunonen päättää.

***

Q Power on energia-alan startup-yhtiö, joka tuottaa konkreettisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen vastaiseen taisteluun. Q Powerin teknologioilla voidaan tuotttaa synteettisiä polttoaineita korvaamaan fossiilisia energianlähteitä.

Lisätietoja:

Heikki Koponen
Viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja
050 517 2674, heikki.koponen@qpower.fi

Kategoriat: