Blogi: Kestävät biojakeet kaasuttamalla käyttöön

Q Powerin tuotekehitysyksikkö, Hiilipaja, sijaitsee Qvidjan kartanon alueella Paraisilla. Hiilipajalla on viime viikkoina noussut kuulaassa pakkasilmassa vaaleaa höyryä piipusta merkkinä uudesta teknologiasta. Qvidjassa on nimittäin vastikään otettu tuotantokäyttöön 250 kW happikaasutin, joka on toteutettu yhteistyössä XyloGas Oy:n kanssa.

Kaasuttamisessa on kyse siitä, että hiilipitoista materiaalia, kuten biomassaa, muutetaan korkeassa lämpötilassa ja vähähappisissa olosuhteissa energiapitoiseksi seokseksi, synteesikaasuksi. Siinä missä poltettaessa raaka-aineen energia muuttuu lämmöksi, sitoutuu kaasutettaessa suurin osa energiasta synteesikaasuun.

Qvidjan kaasutin on kartanon energiahuollosta vastaavan Qvidja Kraft Ab:n omistuksessa. Q Powerin teknologioiden avulla kaasuttamalla tuotettua synteesikaasua voidaan hyödyntää paitsi Qvidjan kartanon energiahuollossa, myös synteettisen metaanin tuotannossa. Vaikka kaasutinteknologioita on markkinoilla lukuisia, ei teknis-taloudellisesti mielekkäitä keinoja synteesikaasun jalostamiseen metaaniksi ole tähän asti ollut saatavilla.

Qvidjassa kaasuttimeen syötetään raaka-aineena puuhaketta, joka on peräisin Qvidjan jatkuvapeitteisessä kasvatuksessa olevista metsistä. Synteesikaasu johdetaan putkistoa pitkin Hiilipajan kupeessa seisovaan matalapaineiseen kaasuvarastoon, jonka 600 m3 tilavuus mahdollistaa noin 2 MWh energianvarastoinnin. Kaasuvarastolta synteesikaasu kulkee edelleen eri hyödyntämiskohteisiin. 

Kaasun hyödyntämisreitit ovat esimerkki siitä, miten Q Powerin teknologiat ja kartanon energiahuolto nivoutuvat tiiviiksi kokonaisuudeksi. Erityisesti talvella, kun kartanon alueen lämmitystarpeet ovat huipussaan, siirretään kaasua putkilinjaa pitkin Qvidjan omaan CHP-laitokseen, jossa siitä tuotetaan lämpöä ja sähköä. Lämpö varastoidaan 10 m3 vesisäiliöön, josta sitä viedään lämmönvaihtimen kautta alueen rakennuksille. Qvidjan kartano on nettoenergialtaan omavarainen – kestävästi hoidetuista metsistä saadaan tarvittava energia talvikauden yli selviämiseen, jonka lisäksi aurinkovoimala tuottaa jatkuvasti sähköä.

Kun lämmöntarve kartanon alueella on vähäisempi, voidaan synteesikaasusta tuottaa Q Powerin ainutlaatuisella teknologialla myös biometaania liikennepolttoaineeksi. Menetelmää on testattu pienillä syöttömäärillä, ja se on todettu toimivaksi. Kevään 2021 aikana päästään Qvidjan kaasuttimen käynnistymisen myötä aloittamaan laajempia synteesikaasun fermentointitestejä. Tarkoituksenamme on tuoda markkinoille skaalautuva ja tehokas ratkaisu synteesikaasun jalostamiseen.

Kaasuttamista ja synteesikaasun fermentointia kannattaa harkita vaihtoehtona erilaisten hiilipitoisten materiaalien hyödyntämiseksi. Käymme mieluusti asiakkaiden kanssa keskusteluja ratkaisujemme soveltuvuudesta erilaisiin käyttötarkoituksiin. Ota siis yhteyttä, jos haluat kuulla aiheesta lisää!

Kategoriat: