Keravan Energia ja Q Power selvittävät Power-to-X-tuotantokeskittymän toteuttamista Keravalle

Tiedote 17.2.2021 klo 10.00

Keravan Energia ja Q Power ovat sopineet yhteistyöstä, jonka puitteissa kartoitetaan Keravan Energian toimialueen mahdollisuudet synteettisen metaanin tuotantoon.

Hiilineutraalilla synteettisellä metaanilla voidaan korvata ilmastoa lämmittäviä fossiilisia polttoaineita. Polttoaineen tuotannossa hyödynnetään talteen otettua hiilidioksidia sekä vähäpäästöistä sähköä. Kevään aikana toteutettavan esiselvityshankkeen aikana kartoitetaan Keravan alueella tuotantoon soveltuvat hiilidioksidivirrat sekä vähäpäästöisen sähkön lähteet.

Hiilidioksidin osalta esiselvityksessä tarkastellaan useita potentiaalisia lähteitä: Keravan Energian biovoimalaitoksen savukaasuja, Savion vanhalla kaatopaikalla syntyvää kaatopaikkakaasua sekä lähialueen teollisuudessa syntyviä muita hiilidioksidivirtoja. Uusiutuvan sähköntuotannon osalta tutkitaan olemassa olevan tuotannon lisäksi aurinkoenergian tuotantoa Savion kaatopaikka-alueella.

”Olemme jo pudottaneet CO2-päästöjämme 88 % vuoden 2010 tasosta muun muassa luopumalla turpeen poltosta ja korvaamalla maakaasua uusiutuvilla polttoaineilla. Tavoitteemme on pyrkiä täysin CO2-päästöttömään tuotantoon, mikä edellyttää uuden tekniikan hyödyntämistä.” Keravan Energian teknologiajohtaja Sami Kotimäki kuvaa yhtiön tavoitteita selvitykselle.

”Keravan alue on synteettisten polttoaineiden tuotannon kannalta erittäin kiinnostava. Monien potentiaalisten hiilidioksidin ja uusiutuvan sähkön lähteiden lisäksi alueella on kattava jakeluinfra ja   paljon potentiaalisia synteettisten polttoaineiden loppukäyttäjiä. Keravalaisella synteettisellä metaanilla voitaisiin korvata esimerkiksi paikallisten yritysten käyttämää dieseliä liikenteen polttoaineena”, sanoo Q Powerin toimitusjohtaja Eero Paunonen.

Synteettisten polttoaineiden rooli on tulevaisuuden vähäpäästöisessä energiajärjestelmässä korostuneen tärkeä. Osoituksena tästä synteettiset polttoaineet sisällytetään kansalliseen uusiutuvien liikennepolttoaineiden jakeluvelvoitteeseen. Synteettisten polttoaineiden kysynnän odotetaan seuraavina vuosina kasvavan globaalisti erittäin voimakkaasti.

 —

Lisätietoja:

Eero Paunonen, toimitusjohtaja
eero.paunonen@qpower.fi
044 425 2260

Keravan Energia on moderni energiayhtiö, jonka historia ulottuu vuoteen 1906. Yhtiö on tehnyt jo pitkään määrätietoista työtä kohti fossiilittomia polttoaineita: se panostaa omassa tuotannossaan voimakkaasti kotimaiseen uusiutuvaan puupolttoaineeseen ja luopui kivihiilen käytöstä jo 2001 ja turpeesta 2020. Tällä hetkellä Keravan Energialle tärkeitä teemoja ovat energiantuotannon tehokkuuden parantaminen ja mahdollisuudet hyödyntää teollisuuden hukkalämpöä uusiolämpönä. Yhtiö on näkyvä paikallinen toimija ja tekee työtä yhteisen hyvän ja alueensa elinvoimaisuuden eteen muun muassa tukemalla paikallista kulttuuri- ja urheilutoimintaa sekä ylläpitämällä valtakunnan edullisinta sähkönsiirron hinnoittelua. www.keravanenergia.fi/vastuullisuus  

Q Power on vuonna 2019 perustettu innovatiivinen suomalainen Power-to-X-startup, joka on erikoistunut synteettisten polttoaineiden tuotantoteknologioihin. Q Power on kehittänyt hyötysuhteeltaan maailman parhaan teknologian synteettisen metaanin tuotantoon, ja yhtiöllä on vankkaa osaamista myös kaasutusteknologioiden saralla. www.qpower.fi

Kategoriat: