Kansainvälinen yhteistyö: Q Power, Cortus ja Biokraft International yhdistävät voimansa pilotoidakseen biopohjaista metaanin tuotantoa kaasutetusta puujätteestä

Tiedote 11.6. 2024 2024

Suomalainen Power-to-X-teknologiatoimittaja Q Power, kaasutusteknologian toimittaja Cortus ja yksi Pohjoismaiden johtavista biokaasun tuottajista, Biokraft, yhdistävät voimansa Synferm-projektissa, jota hallinnoi voittoa tavoittelematon järjestö Baltic Energy Innovation Center (BEIC). Q Powerille tämä on avaus kansainväliseen liiketoimintaan. Hankkeessa ovat mukana myös jätehuoltoyhtiö ja mahdollinen raaka-ainetoimittaja NSR AB sekä Linköpingin yliopisto.

Hankkeen aikana kumppanit toteuttavat pilotin, jossa biometaania jalostetaan puumateriaalista kaasutetusta synteesikaasusta Q Powerin bioreaktorissa. Pilotoinnin myötä kumppanit pyrkivät saavuttamaan mahdollisimman alhaisen sähkönkulutuksen ja korkean hyötysuhteen synteesikaasun metanoinnissa. Projektin pitkän aikavälin tavoitteena on luoda yhteinen konsepti, joka mahdollistaa biopohjaisen metaanin tuotannon merkittävän lisäämisen Ruotsissa tulevien 15 vuoden aikana.

On-site piloting

Kaksivuotiselle projektille on myönnetty rahoitusta Ruotsin Energiavirastolta, joka edistää energiatehokkuustoimenpiteitä ja uusiutuvia energiateknologioita. Hanke tukee Ruotsin kunnianhimoisia tavoitteita vähentää kasvihuonekaasupäästöjä vuoteen 2030 mennessä.

Kuva: Q Powerin metanointiyksikkö

Puujätteen potentiaali käyttöön biopolttoaineena

Pilotissa keskitytään metsäteollisuudessa syntyvän hakkuujätteen energiapotentiaalin hyödyntämiseen ja raaka-ainepohjan laajentamiseen biometaanin tuotannossa. Raakapuujätteet eivät sovellu kompostointiin, koska materiaalit sisältävät vaikeasti hajoavia ainesosia. Näiden materiaalien energiapotentiaali on Ruotsissa arviolta 59 TWh/vuosi. Pilotointi käsittää kaksi vaihetta; Q Powerin kesällä 2023 suorittamat laboratoriomittakaavassa toteutetut kaasutestit ja paikan päällä suoritettavan metanointipilotin, joka toteutetaan Ruotsissa touko-kesäkuun aikana 2024. Q Power on toimittanut pilotointia varten oman QPilot yksikkönsä Ruotsiin. On-site pilotointi käynnistettiin toukokuussa.

Projektissa käytettävää synteesikaasua tuotetaan Cortusin patentoimalla WoodRoll®-kaasutusteknologialla puuraaka-aineesta. Synteesikaasun fermetointi suoritetaan hyödyntämällä Q Powerin patentoituja teknologioita: reaktoriteknologiaa, mikrobiologista vedyn tuotantoteknologiaa ja metanointimenetelmää. Q Powerin biologinen prosessi on osoittautunut erittäin sietokykyiseksi epäpuhtauksille, toisin kuin esimerkiksi katalyyttiset teknologiat, jotka vaativat laajaa ja kallista kaasunpuhdistusta suojatakseen katalyyttejä epäpuhtauksilta. Tämä saattaa osoittautua merkittäväksi eduksi, kun synteesikaasua jalostetaan fermentoimalla biometaaniksi.

”Pilotoimme kaasutuksen ja synteesikaasun metanoinnin yhdistämistä. Parhaimmillaan lopputulos on kaupallinen malli, jota voimme laajentaa yhdessä projektikumppaneidemme kanssa. Mikrobiologinen prosessi on meidän erikoisalaamme ja se soveltuu erinomaisesti juuri haastaville lähtökaasuille.” kommentoi Q Powerin tuotekehitysjohtaja Anni Alitalo korostaen yhteistyön potentiaalia ja jatkaa ”On kerta kaikkiaan hienoa, että saamme olla mukana näin tärkeässä hankkeessa. Hankkeen tavoitteiden toteutumisen myötä myös toimijoiden yhteiset tavoitteet vähäpäästöiseen uusiutuvaan energiaan konkretisoituvat. Tämä on hyvä asia Ruotsille ja koko Euroopalle. ”

Q Powers' R&D Director Anni Alitalo

Cortus ja Biokraft jakavat saman innostuksen ”Olemme iloisia, että voimme tutkia uusia reittejä synteesikaasun fermentointiin synteettiseksi metaaniksi perinteisen katalyyttisen käsittelyn sijasta. Tämän hankkeen tiimoilta toivomme saavamme tuloksia, jotka osoittavat teknisen ja taloudellisen hyödyn verrattuna perinteisiin markkinoilla oleviin teknologioihin ja näin luoda uusia mahdollisuuksia mukana oleville kumppaneille” sanoo Cortus Energyn toimitusjohtaja Rolf Ljunggren.

”Olemme Biokraftilla sitoutuneet kestävään siirtymään fossiilisesta uusiutuvaan energiaan. Pääasiassa keskitymme biokaasun tuotantoon anaerobisella mädätyksellä pääasiassa maatalousperäisistä jätetuotteista, mutta lähdimme mukaan tähän hankkeeseen, koska haluamme tukea sellaisten reittien kehittämistä, jotka laajentavat biopohjaisen metaanin raaka-aine pohjaa. Näkemyksemme mukaan biologinen metanointi integroituu hyvin anaerobiseen mädätykseen perustuvien biokaasun tuotantolaitostemme kanssa.” Kertoo Jörgen Ejlertsson, VP Process Technology and R&D Biokraftilta.

Kumppanukset edistävät hanketta ja tuovat merkittävää vaikuttavuutta uusiutuvan energian tuotantoon ja kestävämpään tulevaisuuteen sekä Ruotsissa että Euroopassa.

Mitä on synteesikaasun fermentointi

Synteesikaasu (syngas) on sekoitus hiilimonoksidia (CO) ja vetyä (H2), jota syntyy kaasuttamisessa. Kaasuttamisessa on kyse siitä, että hiilipitoista materiaalia, kuten biomassaa, muutetaan korkeassa lämpötilassa ja vähähappisissa olosuhteissa energiapitoiseksi seokseksi, synteesikaasuksi. Erona polttamiseen on, että poltettaessa raaka-aineen energia muuttuu lämmöksi, kun taas kaasuttaessa suurin osa energiasta sitoutuu synteesikaasuun.

Synteesikaasu voidaan muuntaa biopolttoaineiksi hyödyntämällä biologista fermentaatioprosessia. Tässä prosessissa mikro-organismit muuttavat hiilimonoksidin ja vetykaasut orgaanisiksi molekyyleiksi. Synteesikaasun fermentointi tarjoaa ympäristöystävällisen tavan hyödyntää jätekaasuja raaka-aineena.

Lue lisää Q Powerin metanoinnista täältä

Lisätietoja

Q Power Oy
Eero Paunonen, toimitusjohtaja
Puhelin: +358 44 425 2260
Sähköposti: eero.paunonen@qpower.fi

Cortus AB
Rolf Ljunggren, CEO
rolf.ljunggren@cortus.se

Biokraft International Ab
Jörgen Ejlertsson, VP Process Technology and R&D
Puhelin: +46739939573
Email: jorgen.ejlertsson@biokraft.com

BEIC
Jörgen Held, CEO
jorgen.held@beic.nu

Q Power lyhyesti
Q Power on suomalainen Power-to-X teknologioihin erikoistunut yhtiö, joka mahdollistaa asiakkailleen siirtymisen kohti fossiilivapaata ja omavaraista energiajärjestelmää. Q Power kehittää ja toimittaa asiakkailleen kustannustehokkaita, korkean hyötysuhteen omaavia tuotantoteknologioita. Q Powerilla on teknologialleen yli 50 patenttia kansainvälisesti. Tavoitteemme on valmistaa vuosikymmenen loppupuolella 500 MW uusiutuvien synteettisten polttoaineiden tuotantokapasiteettia vuosittain. Q Power – Konkreettisia ratkaisuja ilmastonmuutoksen torjumiseksi www.qpower.fi

Cortus AB lyhyesti
Cortus tarjoaa kustannustehokkaita ja innovatiivisia bioenergiaratkaisuja voima- ja prosessiteollisuudelle patentoituun WoodRoll® kaasutusteknologiaan perustuen. WoodRoll® tarjoaa suuren polttoainejoustavuuden, joka tarkoittaa sitä, että prosessi voi hyödyntää heikkolaatuisia uusiutuvia polttoaineita ilman, että prosessin suorituskyky kärsii. Cortusin osakkeet on otettu kaupankäynnin kohteeksi Nasdaq First Northissa. Hyväksytty neuvonantaja on Mangold Fondkommission AB, puh. 08-503 015 50. www.cortus.se

Biokraft International AB lyhyesti
Biokraft on pohjoismainen greentech yhtiö, joka tuottaa bioenergiaa company
that produces bioenergy and kierrättämällä orgaanisia jätteitä biojalostamoissa.
 Biokaasu on CO2-neutraalia ja fossiilisia polttoaineita korvattaessa sen avulla voi vähentää
kasvihuonekaasupäästöjä yli 100%. Biokraft rakentaa, omistaa ja operoi suuria
biokaasulaitoksia, keskittyen Pohjois-Euroopan markkinaan. 
Tällä hetkellä laitoksia on Ruotsissa, Norjassa ja Koreassa. Biokraftilla on hieman yli 120 työntekijää, ja sen kokonaistulos oli vuonna 2023 534 miljoonaa kruunua. www.biokraft.com

BEIC lyhyesti
BEIC on voittoa tavoittelematon tutkimusorganisaatio, joka osallistuu kansalliseen ja kansainväliseen tutkimus- ja kehitystoimintaan, keskittyen innovatiiviseen energiateknologiaan yleensä ja erityisesti uusiutuvaan metaaniin liittyvään kehittämiseen.

Kategoriat: